Schimbarea rezidentei fiscale pentru romanii din diaspora

29 nov. 2017 admin 4076 views
Schimbarea rezidentei fiscale pentru romanii din diaspora

Conform unei noi Ordonante de Guvern - 30/2017 - romanii din strainatate trebuie sa isi schimbe rezidenta fiscala si sa prezinte documentele necesare pentru aceasta pana la 1 decembrie. Intr-un comunicat trimis de FADERE (Federatia Asociatiilor de romani din Europa), pe 26 noiembrie, se cere amanarea acestei ordonante cu cel putin 6 luni si initierea unei campanii masive de informare a tuturor romanilor din diaspora.

In aceasta ordine de idei, IntegralEdu recomanda tuturor familiilor, elevilor si studentilor plecati sau care urmeaza sa plece la studii in strainatate sa urmareasca schimbarile si declaratiile publice cu privire la noile reglementari de rezidenta fiscala, evitand astfel amenzile anuntate de 50-100 ron. 

EXTRAS DIN ANAF:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf

„Plecarea de pe teritoriul Romaniei a persoanelor fizice rezidente si nerezidente

3.3.1 Elemente care atesta rezidenta in Romania sau in statul strain, potrivit conventiei

de evitare a dublei impuneri, respectiv Codului fiscal, dupa caz

3.3.2 Principalele elemente care sunt luate in considerare pentru stabilirea rezidentei

unei persoane fizice care paraseste Romania

- domiciliul din Romania;

- locuinta permanenta din Romania a persoanei fizice, locuinta care poate fi in proprietate sau

inchiriata ori care ramane disponibila oricand pentru aceasta persoana si/sau familia sa;

- centrul intereselor vitale amplasat in Romania;

- persoana fizica pleaca din Romania pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in

strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive.

 

3.4.1 Completarea si depunerea formularului necesar pentru stabilirea rezidentei fiscale

Persoanele fizice rezidente in Romania, precum si persoanele fizice nerezidente care au avut obligatia completarii „Chestionarului pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania”, care pleaca din tara pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, au obligatia completarii formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania”

Formularul trebuie inregistrat cu 30 de zile inaintea plecarii din Romania, la organul   fiscal   central   competent   unde   persoana   fizica   isi   are   domiciliul   fiscal,   respectiv   unde   a inregistrat „Chestionarul pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania”, daca   persoana   in   cauza   nu   a  informat   cu   privire   la   schimbarea  domiciliului/locuintei   permanente, dupa caz.

Chestionarul poate   fi   descarcat   de   pe   site-ul   ANAF:  www.anaf.ro,   sectiunea:   Asistenta contribuabili, rubrica: Formulare fiscale si Ghid de completare si se poate transmite personal sau prin imputernicit, prin posta, cu confirmare de primire, sau se poate depune la registratura organului fiscal central competent.”

Formularul poate fi descarcat de aici: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/A2_74_2012.pdf

Cei vizati trebuie sa completeze formularul, in doua exemplare. Unul dintre formulare va fi depus personal sau prin imputernicire la registratura organului fiscal unde persoana respectiva avea domiciliul fiscal sau se poate trimite prin posta la ANAF de domiciliu la departamentul 'evitarea dublei impuneri', cu confirmare de primire, al doilea exemplar se pastreaza.

 

Pe langa formular, romanii sunt obligati sa prezinte si urmatoarele documente, traduse: certificat de rezidenta fiscala, copie a actului care atesta calitatea de student in tara de rezidenta (pentru cei care studiaza), copie contract de munca (daca e cazul), copie contract de casa (daca e cazul), copie CI sau pasaport, copie card de sanatate, copie carnet de conducere (daca e cazul si daca este emis de tara respectiva).

 

SURSE: ANAF SI AGERPRES

29 nov. 2017 admin 4076 views